Dzień Życia Konsekrowanego w naszym klasztorze

Modlitwą i rekreacyjną radością uwielbiałyśmy szczególnie tego dnia Boga za dar Życia Konsekrowanego dla Kościoła i świata, za łaskę każdego powołania, za łaskę istnienia naszej łasińskiej wspólnoty, za powołanie każdej z nas. Centrum naszego dziękczynienia stanowiła Eucharystia sprawowana przez Ks. Biskupa Józefa Szamockiego. Duchowo łączyłyśmy się z osobami konsekrowanymi naszej diecezji, które razem z Ks. Biskupem Andrzejem Suskim zgromadziły się u Ojców Paulinów w Toruniu.

Obchody Dnia Życia Konsekrowanego w Diecezji Toruńskiej

Z Pieśni Duchowej św. Jana od Krzyża:

Dusza ma Tobą zajęta jedynie,
Całe moje jestestwo Twa służba pochłania!
Nie strzegę już stada I nie mam innego starania,
Zajęciem moim jest słodycz kochania.
(...)
Gdy mnie swym wzrokiem ogarniałeś,
Zostawiłeś w mej duszy Twych oczu odblaski,
I przez to we mnie tak się rozkochałeś!
A mym źrenicom dano wzniosłe łaski,
Że mogę podziwiać piękności Twej brzaski.

O, nie chciej mną pogardzać,
Choć twarz moja od żaru śniada słonecznego,
Już możesz zwrócić Twój wzrok na mnie,
Bo gdyś mnie objął w blaski spojrzenia Twego,
Okryłeś mnie wdziękami piękna czarownego.
(...)
Radujmy się sobą mój Miły,
Chodźmy przejrzeć się w Tojej piękności
Na górę i na pagórek,
Gdzie rozlewają się wody przejrzyste
I wejdźmy w puszcz ostępy cieniste.
(...)
Tam mi okażesz
To, czego dusza moja pragnęła!
Tam mnie obdarzysz, Mój Oblubieńcze, jedyne me życie!
Ty, co mi dałeś w innego dnia świcie.

 

Akt ofiarowania (Julia i Grzegorz Kopala)


 

Z racji Światowego Dnia Życia Konsekrowanego, 2 lutego 2017,  rozmowy niedokończone w Radio Maryja tradycyjnie poświęcone były życiu konsekrowanemu. Klasztory kontemplacyjne tym razem reprezentowała M. Anna Winnicka – redemptorystka z Bielska Białej, a Zgromadzenia czynne – S. Krystiana Chojnacka, benedyktynka misjonarka.

Rozmowy niedokończone: XXI Światowy Dzień Życia Konsekrowanego