Kochani,

W naszym tegorocznym Bożonarodzeniowym liście chciałyśmy się z Wami podzielić kilkoma refleksjami dotyczącymi ikony Świętej Rodziny zamieszczonej na naszych życzeniach. Jest ona owocem Roku Rodzin, który przeżywaliśmy w 2021/2022 roku i została wykonana przez jedną z naszych sióstr.

Obraz przedstawia Maryję z Józefa podnoszących Dzieciątko Jezus i ofiarujących Je Ojcu, a jednocześnie nam, Rodzinie Ludzkiej. Jezus wyrasta z winnego krzewu. On sprawia, że winne latorośle, które są w Nim zaszczepione wydają owoc. Sylwetki Świętej Rodziny otacza szarfa uwypuklająca wpisany w ikonę kształt herbu karmelitańskiego. Widnieje na niej fragment Psalmu 85, 11-14:

Łaskawość i wierność spotkają się z sobą,
ucałują się sprawiedliwość i pokój.
Wierność z ziemi wyrośnie,
a sprawiedliwość wychyli się z nieba.
Pan sam obdarzy szczęściem
a nasza ziemia wyda swój owoc.
Sprawiedliwość pójdzie przed Nim,
po śladach Jego kroków – zbawienie.

Psalm ten zawiera w sobie tajemnicę Świąt Bożego Narodzenia i odkupienia człowieka. Wzdłuż ciała Maryi widnieją słowa: „Pan sam obdarzy szczęściem, a nasza ziemia wyda swój owoc.” Pan sam, w swej miłości do człowieka obdarza go szczęściem. Maryja jest szczególnie szczęśliwa – błogosławiona, gdyż ziemia Jej człowieczeństwa, za Jej przyzwoleniem, wydała niezwykły owoc – Syna Bożego. Jezus Swym życiem objawił nam sprawiedliwość Ojca. Poprzez Wcielenie, Śmierć i Zmartwychwstanie przyniósł On nam zbawienie. Mówi o tym kolejny fragment psalmu układający się wokół Dzieciątka. W Nim, w Miłosiernym Sercu Jezusa z Nazaretu spotkały się łaskawość i wierność, ucałowały się sprawiedliwość i pokój obdarzając nas darem Dziecięctwa Bożego. Przez sylwetkę św. Józefa przechodzi kolejny werset: „Wierność z ziemi wyrośnie, a sprawiedliwość wychyli się z nieba.” Przybrany ojciec Jezusa jest ikoną Boga Ojca. W Jego postawie objawia się wierność i sprawiedliwość. Pismo Święte nazywa Go mężem sprawiedliwym. Wypełnieniem cnoty sprawiedliwości jest Jego wierność Bogu i Maryi, którą przyjmuje do siebie. Choć nie rozumie Jej macierzyństwa, staje się przybranym ojcem i opiekunem Jezusa. Z biegiem czasu, Kościół nadał Mu tytuł Patrona Kościoła Świętego. Wraz z Maryją – Matką Kościoła troszczą się o nas wszystkich. Wspólnie uczą nas jak oddawać Bogu cześć w duchu i prawdzie, jak przyjmować Jezusa do swego życia, jak otworzyć się na łaskę zbawienia i być naprawdę szczęśliwym.

Kochani, nasza karmelitańska wspólnota widzi swoją szczególną misję w trosce o rodziny, o dzieci, by rozwijały w sobie dar Dziecięctwa Bożego. By w rodzinach panował pokój, miłość, wzajemny szacunek.

Pragniemy, by nasza modlitwa otaczała rodziny jak szarfa z omawianej ikony Świętą Rodzinę. Jednocześnie z wielką wdzięcznością widzimy, że my jesteśmy ogarnięte Waszą konkretną opieką. Czujemy się w jakiś sposób wpisane w Wasze Rodziny. Zdajemy sobie sprawę, że w obecnym czasie wszystkim żyje się coraz trudniej i wiele osób oraz środowisk potrzebuje pomocy… Tymczasem każdy miesiąc pokazuje jak bardzo troszczycie się o nasze potrzeby. Doświadczamy mocy Waszej modlitwy, różnorakiej pomocy, wiernego, materialnego wsparcia. Dzięki Wam możemy kontynuować generalny remont klasztoru, a tej jesieni udało nam się wymienić już wysłużone piece do ogrzewania.

Wyrazem naszej wdzięczności jest stała modlitwa w Waszych intencjach, comiesięczna Eucharystia, każdego dnia powierzamy też Was św. Józefowi.

Oddajemy Was wszystkich Świętej Rodzinie. Niech w Waszych domach i Rodzinach panuje pokój i radość, niech wypełnia je miłość i wierność, sprawiedliwość i łaska. Niech każdą Waszą kruchość, cierpienie i trud ogarnia czuła miłość Boga.

Niech Dzieciątko Jezus błogosławi Wam w całym Nowym Roku 2023.

Wasze siostry karmelitanki bose z Łasina

P.S

Na zakończenie chciałyśmy się jeszcze z Wami podzielić kilkoma migawkami z naszej codzienności i świętowania w ciągu roku 2022.