Karmel w Łasinie

Klasztor Sióstr Karmelitanek Bosych pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy i św. Józefa

Page 3 of 8

Uroczystość Matki Bożej z Góry Karmel

Dnia 16 lipca zapraszamy na obchody

UROCZYSTOŚCI MATKI BOŻEJ

Z GÓRY KARMEL

 Poprzedzi je Triduum Maryjne –
„Maryja, Matka najlepszego jutra”,
które poprowadzi
o.
Mariusz Gomoliszek, karmelita bosy.

W dniach 13, 14, 15 lipca, w kaplicy Sióstr Karmelitanek Bosych, o godzinie 18:00 będzie  sprawowana Msza Święta z nauką. Ostatniego dnia, po Eucharystii, zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu z możliwością skorzystania z Sakramentu Spowiedzi Świętej.

16 lipca o godz. 19:00,
na placu przed klasztorem zostanie odprawiona

Uroczysta Suma Odpustowa
ku czci Matki Bożej z Góry Karmel
pod przewodnictwem
Ks. Bpa Józefa Szamockiego
,

zakończona wspólną agapą.

Serdecznie zapraszamy –

Wasze siostry karmelitanki bose

 

Chrystus Zmartwychwstał!

„Pokój wam”

(J 20,19)

 

Wpatrując się w Umęczonego i Zmartwychwstałego Jezusa prosimy: Boże otwórz nasze serca na dar Twojego pokoju, by zapanował on w naszych sercach, rodzinach, wspólnotach, w świecie udręczonym konfliktami i wojnami. Przymnóż nam wiary w potęgę miłości, która zwycięża śmierć.

Złączone w modlitwie i adoracji Tego, który jest naszym pokojem, który pojednał nas z Bogiem przez krzyż, w sobie zadawszy śmierć wrogości.

Kochani,

„Cóż to za rozmowy prowadzicie ze sobą w drodze?” pyta Jezus uczniów na drodze do Emaus i pyta nas wszystkich. Rozmawiamy o wojnie, śmierci niewinnych ludzi, ogromnym cierpieniu i zniszczeniach. Mówimy o uchodźcach, o rządzących na Ukrainie i w Unii Europejskiej, o nas Polakach z których tak wielu śpieszy ze wsparciem dla ofiar wojny, o tych którzy otwierają swe domy, przekazują leki, modlą się. Czasem wracamy do tematu pandemii i spustoszenia jakie ona wywołała. Z naszych ust wychodzą słowa o ogromnych podwyżkach cen i kryzysie gospodarczym.

Tyle smutku, zawiedzionych nadziei. Jak w tym wszystkim rozpoznać obecność Zmartwychwstałego?

I nasza wspólnota uczestniczy w tych bolączkach współczesnego człowieka, patrzymy na Krzyż, na Jezusa w Najświętszym Sakramencie, próbujemy wsłuchiwać się w Słowo Boże. „Czy Mesjasz nie miał tego cierpieć?”. Tak, nasz Pan wchodzi w ludzkie cierpienie, co zdumiewa – wybiera je by nas zbawić. Teraz jest obecny w każdym pogrążonym w bólu człowieku. W sercach walczymy o wiarę, nadzieję i miłość, o wolność i suwerenność.

Spoglądam wstecz, na miniony czas od ostatniego listu. Pytam o obecność Zbawiciela w tym konkretnym okresie. Dostrzegam Go w radosnych spotkaniach w czasie Świąt Bożego Narodzenia, jest w nadziei na wyciszenie pandemii i powrocie do normalnych relacji i kontaktów z naszymi przyjaciółmi, rodzinami. Jego jasne, piękne Oblicze tak wyraźnie widzę w Was, którzy tak wiernie i wspaniałomyślnie wspieracie nas swoją modlitwą, ofiarą i pracą mimo całej trudnej sytuacji ekonomicznej, podwyżek, upadku licznych firm, rosnących potrzebach wielu ludzi. To rodzi naszą ogromną wdzięczność, której nie da się wyrazić słowami. Dzięki tej pomocy nadal możemy kontynuować generalny remont klasztoru. Tak naprawdę słowo remont nie jest odpowiednie, gdyż podejmowane prace są o wiele bardziej skomplikowane niż budowa nowego obiektu. Obecnie nasza ekipa budowlana zajmuje się szyciem ścian. Dla wyobrażenia – polega to na wykuwaniu zaprawy z pomiędzy często rozsypujących się cegieł i wstawianiu w to miejsce metalowych prętów umacniających konstrukcję oraz ponownym cementowaniu. To bardzo żmudna praca. W tym momencie odbywa się to w pomieszczeniach na furcie klasztornej. I tu dostrzegamy troskliwą obecność Jezusa, który towarzyszy św. Józefowi doskonale ogarniającemu i koordynującemu całość podejmowanych przez nas działań.

Ze św. Tomaszem mówimy „Pan mój i Bóg mój” gdy w jakiś sposób dotykamy poranionych serc uchodźców z Ukrainy, którzy tak masowo docierają do naszego kraju. Okrzyk św. Jana „To jest Pan” wyrywa się z serca kiedy słyszymy i uczestniczymy w żarliwej modlitwie całego Kościoła o pokój oraz w dziełach niesienia pomocy cierpiącej Ukrainie i jej mieszkańcom, zarówno tym, którzy pozostali na swej ziemi jak i tym, którzy przybyli do Polski. Aby konkretnie włączyć się w dzieło pomocy szpitalom, w Kijowie i Berdyczowie, obok przeznaczenia jałmużny na te cele,  postanowiłyśmy zorganizować kiermasz z naszym rękodziełem, by za zebrane środki zakupić leki i materiały opatrunkowe.

Kiedy kończę ten list staje przede mną tajemnica Eucharystii – dziękczynienia, miejsce gdzie najpełniej rozpoznajemy Jezusa. Tam wołamy naszego Pana o pokój, tam z ogromną wdzięcznością polecamy Bogu Was, Wasze Rodziny i intencje, które nosicie w swoich sercach. Łamanie Chleba jednoczy nas wszystkich w wielkiej wspólnocie Kościoła i pomaga wzrastać w wierze, nadziei i miłości.

Niech Zmartwychwstały Jezus, którego Oblicze jaśnieje w każdej i każdym z Was, wynagrodzi Wam całe czynione nam dobro, niech napełni Wasze serca swoim pokojem i łaską oraz pomaga dostrzec Swoją cichą, ale słuchającą i miłującą obecność w codzienności.

Z wdzięczną modlitwą i życzeniami błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego,

Wasze siostry z łasińskiego Karmelu

Karmel w Łasinie, Wielkanoc 2022 r.

Triduum Paschalne w Karmelu

Wielki Czwartek

18:00  Msza Wieczerzy Pańskiej

 

Wielki Piątek

7:00  Ciemna Jutrznia
15:00  Liturgia Męki i Śmierci Pańskiej

 

Wielka Sobota

7:00  Ciemna Jutrznia
22:30 Wigilia Paschalna z Procesją Rezurekcyjną

 

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

9:00 Eucharystia

 

Poniedziałek Wielkanocny – Drugie Święto

7:00 Eucharystia

Liturgii, przez wszystkie dni, będzie przewodniczył ks. Dawid Wasilewski.

Przez całe TRIDUUM PASCHALNE kaplica będzie otwarta w ciągu dnia i nocy dla wszystkich wiernych. Zapraszamy do indywidualnej modlitwy .

Poświęcenie Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi

25 marca  o godz. 17:00

– w Kaplicy naszego klasztoru –

w jedności z Następcą Świętego Piotra,

będzie odprawiona Eucharystia w intencji pokoju,

połączona z Aktem Poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi.

 Liturgii będzie przewodniczył o. Krzysztof Trociński OMI.

Serdecznie zapraszamy!

Nowenna do św. Józefa – modlitwa o pokój dla Ukrainy

Koronka na cześć św. Józefa

(odmawia się na zwyczajnej koronce różańcowej)

Na krzyżyku:
Pozdrawiam Cię, święty Józefie, łaski Bożej pełen, błogosławionyś Ty między mężami i błogosławiony owoc żywota najczystszej Oblubienicy Twojej, Jezus. Święty Józefie, Piastunie Dzieciątka Jezus i Oblubieńcze Niepokalanej Dziewicy, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Na dużych paciorkach (zamiast Ojcze nasz):
Jezu, Maryjo, święty Józefie, Wam oddaję serce, ciało i duszę moją.
Jezu, Maryjo, święty Józefie, bądźcie ze mną przy skonaniu.
Jezu, Maryjo, święty Józefie, niech przy Was w pokoju oddam duszę Bogu.

Na małych paciorkach (zamiast Zdrowaś Maryjo):
Święty Józefie, Przyjacielu Serca Jezusowego, módl się za nami.

Na zakończenie koronki:
Pod twoją obronę uciekamy się, święty Józefie, mniemany Ojcze Wcielonego Syna Bożego. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Ojcze chwalebny i błogosławiony. Opiekunie nasz, Patronie nasz, Pocieszycielu nasz, z Twoim mniemanym Synem najmilszym Jezusem nas pojednaj, Twojemu Synowi nas polecaj, Twojemu Synowi najmilszemu nas oddawaj.

W. Módl się za nami, święty Józefie.
O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Prosimy Cię, Panie, abyśmy wsparci zasługami świętego Józefa, Oblubieńca Przenajświętszej Rodzicielki Twojej, za Jego przyczyną i wstawiennictwem otrzymali to, czego prośbami własnymi uzyskać nie możemy. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

W. Niech będzie błogosławione imię świętego Józefa.
O. Teraz i na wieki.

***

Modlitwa, którą odmówił papież Franciszek

Przebacz nam wojnę, Panie.

Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nad nami grzesznymi!
Panie Jezu, urodzony w cieniu bomb zrzucanych na Kijów, zmiłuj się nad nami!
Panie Jezu, który umarłeś w ramionach matki w bunkrze Charkowa, zmiłuj się nad nami!
Panie Jezu, jako dwudziestolatek wysłany na front, zmiłuj się nad nami!
Panie Jezu, który wciąż widzisz uzbrojone ręce w cieniu Twojego krzyża, zmiłuj się nad nami!

Wybacz nam wojnę, Panie.

Wybacz, gdy nie wystarczają nam gwoździe, którymi przybiliśmy do krzyża Twoje dłonie, i chcemy gasić nasze pragnienie krwią poranionych przez czołgi i karabiny.
Wybacz nam, gdy ręce, które nam dałeś, zamieniamy w narzędzia niosące śmierć.
Wybacz nam, Panie, gdy nie przestajemy zabijać naszych braci.

Wybacz nam, gdy jak Kain zbieramy na naszych polach kamienie, by zabić Abla.
Wybacz nam, gdy usprawiedliwiamy nasze okrucieństwo, mówiąc, że to praca, gdy brutalność uznajemy za słuszną , bo tak nam podpowiada nasz ból.

Wybacz nam wojnę, Panie. Wybacz nam wojnę, Panie!
Panie Jezu Chryste, Synu Boży, błagamy Cię! Powstrzymaj prędko rękę Kaina! Oświeć nasze sumienia, niech nasza wola się nie spełnia, nie wydawaj nas na pastwę naszych własnych działań! Zatrzymaj nas, Panie, zatrzymaj nas!

A gdy powstrzymasz rękę Kaina, jego także otocz swoją opieką, bo jest naszym bratem.
O Panie, powstrzymaj tę przemoc!
Zatrzymaj nas, Panie!
Amen.

Sylwester i Nowy Rok w kaplicy Karmelu

SYLWESTER I NOWY ROK w KAPLICY SIÓSTR KARMELITANEK

31 grudnia – św. Sylwestra papieża

7:00 – Msza Święta

20:30 – 24:00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu

24:00 – Msza Święta (Pasterka Noworoczna)

1 stycznia – Świętej Bożej Rodzicielki

9:00 – Msza święta

Nie bójcie się – dziś narodził się wam Zbawiciel…

„ On rodząc się, stał się naszym ciałem,

 my odradzając się, stajemy się Jego ciałem”

św. Leon Wielki

Zbliżając się do tajemnicy Świąt Bożego Narodzenia życzymy aby nadchodzący czas był dla nas wszystkich czasem zachwytu nad Bożą miłością i jednocześnie naszą ludzką godnością.

Jezus, który przyjmuje nasze ciało chce dać nam pełnię życia w swoim ciele. Wchodzi w nasze kruche życie byśmy uczestniczyli w Jego życiu, życiu samego Boga.

Złączone w adoracji Bożego Dzieciątka i cudu ludzkiego życia,

siostry karmelitanki bose z Łasina

Karmel w Łasinie, Boże Narodzenie 2021

 

Kochani,

na początku tego listu pragnę podzielić się z Wami słowami modlitwy:

Jaka tyrania jest poza tą?

Wszedłem w życie: dobra rzecz.

Ale czemu jestem rozhuśtany przez fale życia?

Powiem słowo odważne; tak, odważne, ale je wypowiem.

Jeśli nie byłbym twoim, o mój Chryste,

jaka niesprawiedliwość!

Przychodzimy na świat,

Jesteśmy głodni,

najadamy się.

Chce mi się spać, zasypiam, budzę się, chodzę.

Chorujemy, jesteśmy dobrego zdrowia,

radości i smutki.

Czas, by cieszyć się słońcem, owocami ziemi,

umieranie, wyniszczenie ciała.

Taki jest los każdego istnienia żyjącego.

Co więc mam więcej? Nic prócz Boga.

Jeśli nie byłbym Twoim, o mój Chryste,

doznałbym niesprawiedliwości.

Tekst ten, choć brzmi tak współcześnie, ułożył żyjący w IV w. Grzegorz z Nazjanzu. Jego słowa opisujące naszą ludzką kondycję. Są one aktualne w każdym czasie i miejscu, gdyż odnoszą się do podstawowego pytania spoczywającego w człowieczym sercu, pytania o sens życia.

Mija kolejny rok, wszyscy jesteśmy zmęczeni niekończącą się pandemią, dotykają nas rosnące ceny większości produktów, niepokoi sytuacja na granicy z Białorusią i cały złożony problem migracyjny, przytłaczają codzienne obowiązki, praca, nade wszystko troska o rodzinę i wszechobecny pośpiech. Można by tak wyliczać bez końca. A jednak jest Sens, jest Nadzieja, gdyż jesteśmy tymi szczęściarzami którzy poznali Jezusa, którzy do Niego należą i mimo wszystko mogą czuć się bezpieczni.

W tym kończącym się roku, w odkrywaniu daru przynależności do Jezusa towarzyszył nam, w sposób szczególny, św. Józef. Jemu Bóg powierzył swego Syna, teraz pod Jego pieczą jest ciało Chrystusa – Kościół , a więc każdy z nas.

Jak pisałyśmy przed Świętami Wielkanocnymi i my staramy się, za wskazaniem papieża Franciszka, bacznie przyglądać Milczącemu Oblubieńcowi Maryi Panny i obejmować szczególną modlitwą rodziny. A oto najważniejsze momenty z naszego kalendarza, które jeszcze mocniej nas do tego motywowały.

Tegoroczne Triduum Maryjne i oczywiście sama Uroczystość Matki Bożej z Góry Karmel licznie zgromadziły naszych przyjaciół i dobroczyńców. To był piękny czas kiedy mogliśmy wspólnie modlić się i odkrywać tajemnice życia oddanego Maryi i Józefowi. Pomagał nam w tym o. Krzysztof Trociński OMI. Po wieczornych Eucharystiach chętni byli zaproszeni do udziału w pokazie misyjnych slajdów. O. Krzysztof pracował wiele lat na misjach w Kamerunie i z pasją dzielił się doświadczeniem z życia tamtejszego kościoła. Ku naszej radości pandemia zelżała i  na zakończenie Odpustowych Uroczystości mogła się odbyć tradycyjna agapa. Pogoda cały dzień trzymała wszystkich w niepewności, chwilami padał silny deszcz z porywami wiatru. Kilka godzin przed Celebracją ulewa położyła namiot pod którym miał być poczęstunek, ale dzięki pomocy naszych łasińskich przyjaciół udało się opanować sytuację i na wieczór wszystko było gotowe na przyjęcie gości.

Czas lipcowego świętowania co roku pokazuje nam jak bardzo jesteśmy kochane i jak wiele osób troszczy się o nas, a to wszystko z miłości do Jezusa. Kilka Pań włączyło się w robienie wypieków, inni uczestniczyli w przygotowywaniu placu i ozdabianiu ołtarza. Nie brakowało licznych ofiar i darów. Za to okazane nam i oczywiście Matce Bożej z Góry Karmel dobro z serca dziękujemy.

Zupełnie wyjątkowym wydarzeniem w sierpniu tego roku była wizyta obrazu Świętej Rodziny, tzw. Józefa Kaliskiego. Przybył on do nas w czasie przerwy wakacyjnej w peregrynacji po Diecezji Toruńskiej. Dwutygodniowy pobyt zakończył dzień skupienia i uroczysta Msza Święta celebrowana przez ks. bp. Józefa Szamockiego. W czasie homilii Ksiądz Biskup wskazywał jak wielką wartość ma zaproszenie Świętej Rodziny do codziennego życia rodzinnego i pozwolenie by Jezus wziął nas za ręce (jak Józefa i Maryję na cudownym obrazie) i poprowadził, swoimi drogami, w ziemskiej pielgrzymce do Nieba. Cały ten czas mogłyśmy przyglądać się Świętej Rodzinie i oddawać Jej wszystkie drogie nam rodziny, prosząc, by każdy dom był pełen wzajemnej miłości, troskliwości i czułości, by dzieci mogły wzrastać „w mądrości, latach i łasce u Boga i u ludzi ”(Łk.2,52) i uczyć się kochać po prostu z doświadczenia.

Kolejnym bardzo ubogacającym momentem były odwiedziny wspólnoty EFFATA z Pieniek Królewskich. Jej członkowie, od początku trwania pandemii, wspierają nas na różne sposoby. Po Eucharystii i katechezie wygłoszonej przez ks. prof. Jana Perszona, po raz pierwszy, wszyscy spotkaliśmy się w rozmównicy i dzieliliśmy doświadczeniem działania Pana Boga w naszym życiu.

Tym co nas wszystkich łączy to właśnie przynależność do Chrystusa, miłość do Niego i Kościoła, to że zostaliśmy przez Niego znalezieni i ukochani. W sercach każdej z nas jest dla Was, nasi drodzy Przyjaciele, ogromna wdzięczność, że widzicie w nas swoje siostry. Wasze serca są otwarte, nieustannie nas wspomagacie: modlitwą,  pracą, wiedzą, dobrą radą, obecnością i ofiarą. Gorąco polecamy Was Dobremu Bogu w modlitwie i mówimy wielkie: „Bóg Zapłać”. Tylko Bóg, w swej hojności może Wam wynagrodzić całe to dobro. Każdego miesiąca jest u nas sprawowana Eucharystia za naszych przyjaciół, dobroczyńców, wszystkich proszących nas o modlitwę oraz modlących się w naszej kaplicy. Modlitewną troską ogarniamy też zmarłych poprzez comiesięczne Oficjum za Zmarłych i Ofiarę Mszy Świętej. Dodatkowo w pierwsze środy miesiąca, dziękując św. Józefowi za opiekę nad naszym klasztorem składamy na ołtarzu powierzane Mu przez was intencje. Wasze sprawy są obecne także w codziennej wieczornej modlitwie przed kompletą tzw. „Telegramie do św. Józefa”.

Obiecywać komuś modlitwę to niejako brać do swego wnętrza jego życie i składać je w ręce miłującego Boga. Zapewniamy, że jesteście obecni w naszych sercach i dobrze wiemy, że także my mamy swoje miejsce w waszych sercach.

Z serdecznymi pozdrowieniami i życzeniami błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia oraz wielu łask w Nowym Roku

Wasze siostry z łasińskiego Karmelu

Karmel w Łasinie, Boże Narodzenie 2021

Uroczystość Matki Bożej z Góry Karmel 2021

Dnia 16 lipca zapraszamy do świętowania razem z nami UROCZYSTOŚCI MATKI BOŻEJ Z GÓRY KARMEL.

Poprzedzi je Triduum Maryjne, które odbędzie się w dniach od 13 do 15 lipca (wtorek, środa, czwartek).

Liturgii będzie przewodniczył o. Krzysztof Trociński, Oblat Maryi Niepokalanej, wieloletni misjonarz w Kamerunie.

13.07. o godz. 18:00 – Msza Święta, po niej prezentacja „Misje Oblatów Maryi Niepokalanej w Kamerunie”.

14.07. o godz. 18:00 – Msza Święta, a po niej prezentacja „50 lat Misjonarzy Oblatów na ziemi afrykańskiej”.

15.07. o godz. 18:00 – Msza Święta, po niej Adoracja Najświętszego Sakramentu z możliwością Spowiedzi świętej.

16 lipca o godz. 19:00 Uroczysta Suma Odpustowa ku czci Matki Bożej z Góry Karmel,

na placu przed klasztorem, zakończona wspólną agapą.

 

Serdecznie zapraszamy –

Wasze siostry karmelitanki bose z Łasina

 

« Older posts Newer posts »

© 2024 Karmel w Łasinie

Theme by Anders NorenUp ↑