Klasztor Sióstr Karmelitanek Bosych pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy i św. Józefa

Autor: marszelun

2 lutego 2017

Dzień Życia Konsekrowanego w naszym klasztorze

Modlitwą i rekreacyjną radością uwielbiałyśmy szczególnie tego dnia Boga za dar Życia Konsekrowanego dla Kościoła i świata, za łaskę każdego powołania, za łaskę istnienia naszej łasińskiej wspólnoty, za powołanie każdej z nas. Centrum naszego dziękczynienia stanowiła Eucharystia sprawowana przez Ks. Biskupa Józefa Szamockiego. Duchowo łączyłyśmy się z osobami konsekrowanymi naszej diecezji, które razem z Ks. Biskupem Andrzejem Suskim zgromadziły się u Ojców Paulinów w Toruniu.

Obchody Dnia Życia Konsekrowanego w Diecezji Toruńskiej

Z Pieśni Duchowej św. Jana od Krzyża:

Dusza ma Tobą zajęta jedynie,
Całe moje jestestwo Twa służba pochłania!
Nie strzegę już stada I nie mam innego starania,
Zajęciem moim jest słodycz kochania.
(...)
Gdy mnie swym wzrokiem ogarniałeś,
Zostawiłeś w mej duszy Twych oczu odblaski,
I przez to we mnie tak się rozkochałeś!
A mym źrenicom dano wzniosłe łaski,
Że mogę podziwiać piękności Twej brzaski.

O, nie chciej mną pogardzać,
Choć twarz moja od żaru śniada słonecznego,
Już możesz zwrócić Twój wzrok na mnie,
Bo gdyś mnie objął w blaski spojrzenia Twego,
Okryłeś mnie wdziękami piękna czarownego.
(...)
Radujmy się sobą mój Miły,
Chodźmy przejrzeć się w Tojej piękności
Na górę i na pagórek,
Gdzie rozlewają się wody przejrzyste
I wejdźmy w puszcz ostępy cieniste.
(...)
Tam mi okażesz
To, czego dusza moja pragnęła!
Tam mnie obdarzysz, Mój Oblubieńcze, jedyne me życie!
Ty, co mi dałeś w innego dnia świcie.

 

Akt ofiarowania (Julia i Grzegorz Kopala)


 

Z racji Światowego Dnia Życia Konsekrowanego, 2 lutego 2017,  rozmowy niedokończone w Radio Maryja tradycyjnie poświęcone były życiu konsekrowanemu. Klasztory kontemplacyjne tym razem reprezentowała M. Anna Winnicka – redemptorystka z Bielska Białej, a Zgromadzenia czynne – S. Krystiana Chojnacka, benedyktynka misjonarka.

Rozmowy niedokończone: XXI Światowy Dzień Życia Konsekrowanego

Z przemówienia Ojca Świętego

Ojciec Święty Franciszek spotkał się z uczestnikami zebrania plenarnego Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Powiedział do nich między innymi: 

Drodzy bracia i siostry,

(…) Powołanie, tak jak sama wiara, jest skarbem, który nosimy w glinianych naczyniach (2 Kor 4,7); dlatego musimy go strzec, jak strzeże się rzeczy najcenniejszych, aby nikt nam tego skarbu nie ukradł, żeby on nie utracił z upływem czasu swojego piękna. Taka troska jest przede wszystkim zadaniem każdego z nas, którzy jesteśmy powołani do naśladowania Chrystusa z bliska, przez wiarę, nadzieję i miłość, ożywiane codziennie w modlitwie i umacniane przez formację teologiczną i duchową, która broni przed modami i przed efemeryczną kulturą i pozwala kroczyć mocnymi w wierze. Na tym fundamencie możliwe jest praktykowanie rad ewangelicznych i posiadać te same uczucia co Chrystus (Flp 2,5). Powołanie jest darem, który otrzymaliśmy od Pana, który na nas skierował swoje spojrzenie i nas umiłował (Mk 10,21) wzywając do naśladowania Go w życiu konsekrowanym. Istnieje równocześnie odpowiedzialność tego, kto ten dar otrzymał. Z łaską Pana Jezusa każdy z nas powołany jest do podjęcia odpowiedzialności w pierwszej osobie za zadanie własnego wzrostu ludzkiego, duchowego i intelektualnego, a równocześnie podtrzymywania żywego ognia powołania. To zakłada, że ze swej strony mamy utkwione spojrzenie na Panu, starając się stale z uwagą kroczyć według logiki Ewangelii i nie popadać w kryteria światowości. (…) Aktualna jest dla nas zachęta św. Pawła: „Teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu” (Rz 13,11).

© 2024 Karmel w Łasinie

Theme by Anders NorenUp ↑