„Co będzie?
Tylko Bóg na pewno «będzie»,
a Ty w Nim.”
Stefan Kardynał Wyszyński

Z całego serca życzymy i modlimy się o to, byśmy przeżywając w tegorocznym ogołoceniu Tajemnicę Chrystusowej PASCHY, dali się przez Niego przeprowadzić ku tej jedynej PEWNOŚCI jaką jest BÓG.

W Jezusie Zmartwychwstałym,

Wasze siostry z Karmelu w Łasinie