KARMEL znaczy po hebrajsku OGRÓD BOŻY.
Obrazem i słowem pragniemy dzielić się z Wami naszymi wędrówkami po ścieżkach ogrodu Pana.


Droga ku kontemplacji jest stroma i ciężka. Prowadzi przez piękne krajobrazy, ale także przez spękaną ziemię i przez pustynię. Wielką nauczycielką kontemplacji jest przyroda… (Franz Jalics SJ)

 

Kontemplacja jest oglądaniem. Łacińskie słowo contemplari znaczy „oglądać”.  By się przygotować na łaskę kontemplacji, musimy nauczyć się zauważać. W życiu wiecznym nie będziemy o Bogu rozmyślać, ale oglądać Go i miłować. (Franz Jalics SJ)

 

 

Czy może niebo zsyła krople deszczu? Czy raczej nie Ty, Panie nasz Boże? W Tobie pokładamy nadzieję, bo Ty uczyniłeś wszystko. (Jr 14, 22)

 

 

Tam słońcu namiot wystawił, i ono wychodzi jak oblubieniec ze swej komnaty, weseli się jak olbrzym, co drogę przebiega. Ono wschodzi na krańcu nieba, a jego obieg aż po krańce niebios… (Ps 19)

 

 

Ach! Gdyby dobry Bóg nie zsyłał rozrzutnie dobroczynnych promieni słońca na swój kwiatuszek, nigdy nie mógłby się on zaaklimatyzować na ziemi. Był jeszcze zbyt słaby, żeby wytrzymać deszcze i burze, potrzebował ciepła, słodkiej rosy i wiosennych powiewów. (św. Teresa od Dzieciątka Jezus, Dzieje duszy)

 

 

 

Nie wiem czy ci mówiłam o mojej miłości do śniegu?… Kiedy byłam zupełnie mała, jego biel zachwycała mnie; jedną z największych moich przyjemności było spacerowanie wśród płatków padającego śniegu. Skąd mi się wzięło to upodobanie do śniegu?… (św. Teresa od Dzieciątka Jezus)