Historyczne początki Zakonu Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel sięgają okresu wojen krzyżowych (XII w.). W rozpadlinach i grotach Karmelu w Palestynie zamieszkali pustelnicy, przyszli Karmelici. Za swego Ojca i Patrona obrali św. Eliasza, który na Górze Karmel prowadził surowe życie oddane modlitwie, broniąc więzi narodu z Bogiem i świętości przymierza. Podobnie jak on spędzali życie na kontemplacji, pomni słów wielkiego Proroka: „Żyje Pan, w Obliczu którego stoję…”

Do pustelników na Karmelu przyłączyli się rycerze krzyżowcy. Kiedy życie eremitów zaczęło nabierać kształtu bardziej zorganizowanej wspólnoty zwrócili się do patriarchy jerozolimskiego Alberta o nadanie reguły, która została zatwierdzona w 1226 roku przez Papieża Honoriusza III. Kilka lat później w czasie najazdu na Palestynę Turków Seldżuków musieli emigrować do Europy. Napotkali tam barierę religijno-kulturową obcą życiu pustelniczemu, która pociągnęła za sobą konieczność złagodzenia reguły pierwotnej. Wobec licznych trudności, ówczesny Generał Zakonu Szymon Stock w gorącej modlitwie błagał Matkę Boga o pomoc. Dnia 16 lipca 1251 roku ukazała mu się w wizji i wskazując Swój Szkaplerz powiedziała: „To jest przywilej dla ciebie i dla tych, którzy będą go nosić. Kto w nim umrze będzie zbawiony”. Maryja tym gestem ocaliła Zakon, wyprowadzając go z burz i niebezpieczeństw.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Szkaplerzu – kliknij tutaj.

 

Mimo to, wszystkie próby inkulturacji ducha eremickiego w warunkach europejskich nie dawały dobrych rezultatów. Dopiero w XVI w. trwałej reformy Zakonu dokonali: św. Teresa od Jezusa i św. Jan od Krzyża (Hiszpania). 24. 08. 1562 powstał w Avila pierwszy zreformowany klasztor żeńskiej gałęzi Zakonu Karmelitańskiego. Reforma szybko rozszerzyła się poza granice Hiszpanii. Dzisiaj Zakon obecny jest w 85 krajach świata. Do Polski Karmelici Bosi przybyli w 1605 roku, a Karmelitanki Bose w 1612 r. Aktualnie dwie polskie prowincje obejmują ponad 30 klasztorów sióstr.

 

Szerzej o narodzinach Zakonu i jego historii – kliknij tutaj.

http://www.carmelitaniscalzi.com/quienes-somos/historia/desde-el-monte-carmelo