Naszym powołaniem jest, jak to określa Reguła Karmelu, „życie w oddaniu Jezusowi Chrystusowi (…), rozmyślając dniem i nocą Prawo Pańskie i czuwając na modlitwie”. Centrum każdego dnia jest Eucharystia „znak jedności i więź miłości, która jednoczy wspólnotę w tym samym chlebie i tym samym kielichu, w jednym Ciele i jednym Duchu.”(Konst.)

Liturgia godzin – czyli modlitwa brewiarzowa „przedłuża i urzeczywistnia w różnych porach dnia uwielbienie i dziękczynienie oraz wspominanie tajemnic zbawienia. (…) Sprawując Liturgię godzin każda wspólnota łączy się z wieczną pieśnią chwały Chrystusa i błaga Ojca, w zjednoczeniu z Kościołem w niebie i na ziemi, o zbawienie całego świata.” (Konst.)

Każdego dnia spędzamy dwie godziny na modlitwie myślnej – jedną rano, po Mszy świętej, a drugą po Nieszporach.  Gromadzimy się wtedy wszystkie w naszym chórze zakonnym, trwając w skupieniu – każda sam na sam „z Tym, o którym wiemy, że nas miłuje” (Ż 8,5).

Św. Teresa od Jezusa chciała by życie karmelitanek bosych przebiegało w harmonii między samotnością i milczeniem a komunią siostrzaną. Przez cały dzień – wyjąwszy sytuacje, kiedy porozumienie się jest niezbędnie konieczne – obowiązuje milczenie. Jednak dwa razy dziennie – po obiedzie i po kolacji – gromadzimy się na rekreacji. Wtedy wykonując drobne prace rozmawiamy, dzielimy się swoimi radościami i trudami – jak w rodzinie.

Nasz plan dnia wygląda więc następująco:

 • 5.30 – Pobudka
 • 6.00 – Jutrznia
 • 6.25 – Modlitwa przedpołudniowa
 • 7.00 – Msza św.
  • Modlitwa myślna (60 min.)
  • Śniadanie
 • 11.50 – Modlitwa południowa, rachunek sumienia, Anioł Pański
 • 12.15 – Obiad
 • 13.00 – Rekreacja południowa
 • 13.45 – Modlitwa popołudniowa
 • 16.40 – Nieszpory
 • 17.00 – Modlitwa myślna
 • 18.00 – Kolacja
 • 19.00 – Rekreacja wieczorna
 • 20.00 – Kompleta
 • 20.30 – Godzina czytań
 • 21.00 – Czytanie duchowe (60 min.)
 • 23.00 – Spoczynek 🙂

Czas między 9.00 a 11.50 i między 15.00 a 16.40 spędzamy przy pracy – każda z nas idzie wtedy do swoich obowiązków.