„Powinnyście także wykonywać jakąś pracę, aby szatan znajdował was nieustannie zajętych i nie mógł znaleźć żadnego dostępu do Waszych dusz wskutek waszej bezczynności.”

REGUŁA ZAKONU NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY Z GÓRY KARMEL

„Naśladując Chrystusa, który w Nazarecie pracował własnymi rękami, oraz w duchu posłuszeństwa zaleceniom Reguły, mniszki chętnie poddadzą się powszechnemu prawu pracy, dzieląc los ubogich, zdobywając w trudzie środki konieczne do życia i oddając  na służbę sióstr swoją energię i zdolności, świadome, że także przez pracę włączają się w zbawcze dzieło Chrystusa.”

KONSTYTUCJE SIÓSTR KARMELITANEK BOSYCH

 

„Jestem zmęczona; nie mam ochoty do pracy, ale zrobię to z miłości ku Tobie Jezu” – św. Teresa z Los Andes

„Musimy uważać Boga jako cel wszystkich naszych prac, patrzeć na miłość, jaką nam okazuje we wszystkich wydarzeniach, jakie nam zsyła i patrzeć na wszystko jako na schody, które nas do Niego zbliżają” – św. Teresa z Los Andes

 

„Przyjmuję wszystko, co niesie dzień, prosząc tylko Boga, by mi udzielił potrzebnych umiejętności. W każdym razie to dobra szkoła pokory: robi się różne rzeczy w wielkim trudzie.” – św. Teresa Benedykta od Krzyża

„Wszystko jest tak wielkie w zakonie; podnosząc szpilkę z miłości, można zbawić duszę. Jakaż tajemnica! To Jezus tylko może nadać taką wartość naszym uczynkom.” – św. Teresa od Dzieciątka Jezus