Chrystus Zamrtwychwstał!

 

„Baranek zabity jest godzien
otrzymać potęgę i bogactwo,
i mądrość, i moc,
i cześć, i chwałę,
i błogosławieństwo.
A wszelkie stworzenie,
które jest w niebie i na ziemi,
i pod ziemią, i na morzu, usłyszałem jak mówiło:
Zasiadającemu na tronie i Barankowi błogosławieństwo i cześć,
i chwała, i moc, na wieki wieków!”
(Ap 5,12-13)

Niech przeżycie Świąt Paschalnych będzie naszym AMEN dla Baranka, który przez Swoją Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie wyzwolił nas z niewoli grzechu. Pójdźmy za Nim dokądkolwiek ON zechce…

Złączone w wierze, nadziei i miłości –

siostry karmelitanki bose

Karmel w Łasinie, Wielkanoc 2017