W sobotę 3 czerwca zapraszamy do naszej Kaplicy na wigilijne czuwanie przed Niedzielą Zesłania Ducha Świętego. Od godziny 20:00 rozpocznie się adoracja Najświętszego Sakramentu. Trwając przy Jezusie będziemy też obficie czerpać z daru Jego Słowa. O godzinie 22:00 rozpocznie się Eucharystia celebrowana przez o. Henryka i o. Józefa, karmelitów bosych, tegorocznych neoprezbiterów. Jeśli jesteś spragniony – przyjdź i Wody  Życia zaczerpnij!