Twoją jestem, Panie, dla Ciebie się narodziłam. Co chcesz czynić ze mną? – św. Teresa od Jezusa

Naszym powołaniem jest życie całkowicie wsłuchane w Słowo Boże, przez modlitwę i pracę oddane służbie Kościołowi i zbawieniu dusz. Jest odpowiedzią na Miłosierną Miłość Boga, która wzywa do oddania życia bez reszty, bez kalkulacji, bez stawiania warunków. Na Miłość można odpowiedzieć tylko miłością. Życie karmelitanki bosej, to swego rodzaju „szaleństwo miłości”, która wzywa, żeby pójść aż tak daleko, by ponad wszystko czym pociąga współczesny świat postawić poszukiwanie „drogocennej perły Królestwa Bożego”. Czy czujesz się wezwana, by z miłości do Jezusa tak dalece” stracić swoje życie” dla Niego?

 

Droga formacji początkowej, której zwieńczeniem są śluby wieczyste prowadzi przez następujące etapy:
  1. Aspirat – w naszym klasztorze trwa ok. 3 miesiące. Warunkiem przyjęcia jest zakończona maturą szkoła średnia. Aspirat jest czasem wstępnego rozeznania powołania do życia w Karmelu. Kandydatka odbywa go w klauzurze, uczestnicząc w życiu wspólnoty. Jej rozeznanie i wstępna formacja odbywają się pod opieką mistrzyni nowicjatu.
  2. Postulat – trwa zwykle 1 rok.
  3. Nowicjat – trwa 2 lata. Rozpoczyna się ceremonią Obłóczyn, w których postulantka otrzymuje habit Zakonu i biały welon oraz nowe imię zakonne. Głównym zadaniem nowicjatu jest przyswojenie przez nowicjuszkę ducha naśladowania Chrystusa w formie właściwej dla Karmelu – poprzez modlitwę, pracę, życie we wspólnocie i siostrzaną miłość.
  4. Śluby czasowe.- trwają 3 lata. Nowicjuszka po zakończeniu swej dwuletniej formacji składa na ręce przeoryszy śluby – ubóstwa, czystości i posłuszeństwa na jeden rok, które odnawia przez kolejne dwa lata.
  5. Śluby wieczyste. Po upływie okresu ślubów czasowych dana siostra wiąże się z Chrystusem, Kościołem i Zakonem na całe życie poprzez uroczyste śluby ubóstwa, czystości i posłuszeństwa.