„Jak twierdzi Prorok: W milczeniu i ufności leży wasza siła (por. Iz 32,15).”

REGUŁA ZAKONU NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY Z GÓRY KARMEL

„Z największą pilnością przestrzegać się będzie milczenia, aby zachować właściwy Karmelowi klimat modlitwy i samotności, chyba że należałoby porozumieć się w sprawach koniecznych. (…) Cały czas, w którym siostry nie są razem ze wspólnotą albo są zajęte w urzędach domowych, pozostaną – zgodnie z Regułą – każda w swojej celi, trwając samotnie w obecności Boga i oddając się modlitwie, studium albo pracy.”

KONSTYTUCJE KARMELITANEK BOSYCH

 

„Dla dusz oddanych modlitwie wewnętrznej samotność niezrównanym jest dobrodziejstwem i pomocą do skupienia. Ponieważ zaś modlitwa ma być spójnią i cementem tego domu, wiec też potrzeba nam starać się usilnie, byśmy ukochały to, co do niej nam pomaga.” – św. Teresa od Jezusa

„W ukryciu i milczeniu dokonuje się dzieło zbawienia. W cichej rozmowie z Bogiem przygotowują się żywe kamienie do budowy królestwa Bożego i wykuwają wybrane narzędzia.” – św. Teresa Benedykta od Krzyża

„W samotności bowiem posiadła dusza prawdziwą wolność ducha…” – św. Jan od Krzyża