Uroczystość Matki Bożej z Góry Karmel

Zbliża się dzień, w którym w szczególny sposób czcimy Maryję – naszą Matkę i Siostrę, która obdarowała Karmel i cały Kościół znakiem Szkaplerza. Zapraszamy do przeżycia tego dnia w łączności z naszą Wspólnotą – kto może przez uczestnictwo w odpustowych uroczystościach, a kto nie będzie w stanie tak bezpośrednio, niech będzie z nami duchowo. My także tego dnia będziemy w szczególny sposób łączyć się  w Niepokalanym Sercu naszej Matki Maryi z wszystkimi osobami, które powierzyły się naszej modlitwie, które wspierają nasz klasztor modlitwą czy ofiarą pieniężną, które odwiedzają naszą stronę internetową, które modlą się z nami w naszej Kaplicy. W Waszej intencji Kochani będzie odprawiona Msza św. Odpustowa.

Do przeżycia Uroczystości Matki Bożej z Góry Karmel będziemy przygotowywać się przez Triduum Maryjne, które w dnia 13, 14 i 15 lipca (piątek, sobota, niedziela) poprowadzi o. Tomasz Litwiejko OCD. Każdego z tych dni zapraszamy na Mszę św. na godzinę 18:00. W niedzielę 15 lipca godzinę przed Mszą św. czyli od 17:00 będzie Adoracja Najświętszego Sakramentu, podczas której będzie możliwość przystąpienia do Sakramentu Pokuty i Pojednania.

16 lipca (poniedziałek) uroczystościom będzie przewodniczył Ks. Bp Józef Szamocki. Msza św. na placu przed klasztorem o godzinie 19:00. Po Uczcie Eucharystycznej zapraszamy wszystkich jej uczestników na agapę. Dla osób, które tego jeszcze nie uczyniły, a mają takie pragnienie będzie też możliwość przyjęcia Szkaplerza. Dlaczego warto to uczynić? Bo „przyjąć Szkaplerz to przyodziać się w Chrystusa, w święte człowieczeństwo Chrystusa, utkane w łonie Maryi Dziewicy. Szkaplerz jest wspomnieniem szaty chrzcielnej: stroju weselnego; <najlepszej szaty>, którą Ojciec z przypowieści o synu marnotrawnym każe dać swojemu dziecku powracającemu do życia (Łk 15, 22); białej szaty zwycięzców wybielonej we Krwi Baranka (Ap 7, 14); stroju, który pozwala wejść na salę weselną (Mt 22, 12)” (Philippe de Jesus-Marie OCD, Szkaplerz, życie na wzór Maryi).