Czy wiedziałeś, że istnieje święto liturgiczne ku czci małżeństwa Maryi i Józefa? Nazywa się „Świętem zaślubin św. Józefa z Najświętszą Maryją Panna”. Święto zaślubin ma długą historię, sięgającą XV wieku. Obchodzono je tradycyjnie 23 stycznia. Także w naszej wspólnocie tradycja świętowania tego dnia jest żywa. Tego dnia szczególną modlitwą otaczamy narzeczonych i małżonków. 

„Najświętsza Dziewica i św. Józef są bardzo potężni, gdy orędują razem”. św. Andrzej Bessette